tram2.net


 Dornier Do 27origin:Germany
wikipedia:https://en.wikipedia.org/wiki/Dornier_Do_27
picture taken:21 Jul 2020 Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Brussels, Belgium