tram2.net


 







Fulmar Trident 1



origin:-
wikipedia:-
picture taken:21 Jul 2020 Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Brussels, Belgium