tram2.net


 Pottier P.40origin:France
wikipedia:https://en.wikipedia.org/wiki/Pottier_P.40
picture taken:21 Jul 2020 Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Brussels, Belgium