tram2.net


 Tipsy Trainer 1origin:Belgium
wikipedia:https://en.wikipedia.org/wiki/Tipsy_B
picture taken:21 Jul 2020 Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Brussels, Belgium