tram2.net


 Nieuport 23origin:France
wikipedia:https://en.wikipedia.org/wiki/Nieuport_17
picture taken:21 Jul 2020 Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Brussels, Belgium