tram2.net


 Fulmar Trident 1origin:-
wikipedia:-
picture taken:21 Jul 2020 Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Brussels, Belgium